Förändrad Inställning leder till förändrade resultat

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.

Skapa en kultur där dina medarbetare
kan blomstra och prestera.

Vi-orienterat Ledarskap

Vi-orienterad Kultur

Vi-orienterad Inkludering

Experter har försökt förstå varför 70% av alla förändringsinsatser i organisationer misslyckas. Arbingers studier visar att en avgörande anledning är att insatserna alltför ofta fokuserar på beteende, snarare än det som driver beteende: vår inställning. När människor ändrar inställning, ändrar de även sitt beteende. Inställningsförändring är det effektivaste sättet att uppnå önskade resultat.

Ledare i verksamheter som även adresserade utmaningar relaterade till inställning lyckades fyra gånger bättre än dem som enbart fokuserade på beteende.

Rulla till toppen