Från Jag- till
Vi-orienterad Inställning

Från Jag- till Vi-orienterad Inställning levereras över två heldagar. Under utbildningen varvas föreläsning/genomgångar och videoexempel med tillämpning på den egna arbetssituationen genom övningar enskilt och i grupp samt i gruppdiskussioner.

Vad utbildningsdeltagarna får med sig:

  • Förståelse för inställningens betydelse för att uppnå resultat
  • Verktyg för att utvärdera i vilken omfattning de arbetar med en jag- eller vi-orienterad inställning
  • Verktyg för ökat ansvarstagande och samarbete utifrån verksamhetens gemensamma resultat
  • Förståelse för hur de kan öka sitt positiva inflytande för att åstadkomma förändring
  • Förståelse för hur konflikter och konfliktallianser uppstår, hur de kan minska risken att de sprids eller själva dras in i dem samt hur de kan bidra till lösning

Denna utbildning passar bäst personer i organisationer som arbetar med att implementera en Vi-orienterad kultur eller Vi-orienterat Ledarskap, team som vill utveckla en kultur av ansvarstagande och fokus på gemensamma resultat eller dig som är nyfiken på Arbingers metod och att arbeta med en vi-orienterad inställning i din organisation.

Hitta nästa öppna utbildningstillfälle

Rulla till toppen