1.1. Generellt

Personlig information är information som på ett eller annat sätt kan hänföras till dig. När du besöker vår hemsida, samlar vi in och behandlar ett antal uppgifter. Det sker t ex genom åtkomst av innehåll, om du anmäler dig för nyhetsbrev eller till våra utbildningar eller i övrigt använder våra tjänster som Arbingers inställningstest.

I den utsträckning du ger explicit samtycke för detta och själv anger information behandlas: Namn, telefonnummer, e-postadress, företagsadress. Det kommer typiskt att vara i samband med anmälan till en av våra utbildningar eller vid ifyllnad av vårt inställningstest.

1.2. Personuppgifter

Arbinger samlar aldrig proaktivt in personlig information. Vi behandlar endast din personliga information om du har gett oss din information, t ex genom att anmäla dig för nyhetsbrev, be om information om utbildning eller registrera dig för vårt online inställningstest.

Vi använder uteslutande din personliga information för att utföra den tjänst som informationen är registrerad för. Vid ifyllnad av inställningstestet, lagras dina personuppgifter hos Arbinger Institute i USA.

1.3. Skydd av personuppgifter

Din personliga information måste hållas säker och konfidentiell enligt lag. Vi lagrar din personliga information i säkra IT-system med restriktiv åtkomst. Våra säkerhetsåtgärder kontrolleras löpande för att avgöra om din användarinformation hanteras väl och följer dina rättigheter som användare.

1.4. Säkerhet

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra att din information oavsiktligt eller olovligen ska raderas, offentliggöras, förloras, försämras, komma till obehörigs kännedom, missbrukas eller på annat sätt behandlas i strid med gällande lagstiftning.

1.5. Ändamål

Personlig information används endast för att identifiera dig som användare för att kunna leverera de tjänster som du har efterfrågat, exempelvis skicka ett nyhetsbrev.
Din personliga information delas aldrig med tredje part.

1.6. Lagringstid

Informationen lagras så länge det är tillåtet enligt lag och vi raderar den när den inte längre är nödvändig för ändamålet. Tidsperioden beror på karaktären av informationen och bakgrunden till lagring.

Överföring av personlig information som namn och e-post etc kommer endast att ske om du ger ditt samtycke. Vi använder endast dataprocessorer i EU eller länder godkända av EU och som kan garantera din information tillräckligt skydd. Emellertid kommer information som angivits i samband med inställningstestet att lagras säkert av Arbinger Institute i USA.

1.7. Insyn och klagomål

Du har rätt att få information om vilken personlig information vi behandlar om dig. Du kan dessutom när som helst invända mot att informationen används. Du kan också återkalla ditt samtycke till att information om dig behandlas. Kontakt rörande detta kan ske till: dataskydd@arbingerinstitute.se. Om du vill klaga på vår behandling av din personliga information, har du också möjlighet att kontakta Datainspektionen.

Utgivare
Hemsidan ägs och publiceras av:

The Arbinger Institute
Igelbodavägen 12
133 38, Saltsjöbaden
Telefon: +46 8 556 263 10
E-post: info@arbingerinstitute.se 

Rulla till toppen