Bra resultat börjar med engagerade och ansvarstagande medarbetare

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.

Vi-orienterad Kultur adresserar källan till mycket organisatorisk dysfunktion, konflikter, stuprör, bristande ansvarstagande och engagemang. Genom att fokusera på inställningsförändring med direkt tillämpning på den egna arbetsvardagen, bidrar utbildningarna och verktygen till påtagligt förbättrat samarbete och innovation i vardagen.

Byggt utifrån erfarenheterna från vårt arbete med organisationer världen över för att hjälpa dem med några av deras största utmaningar, hjälper utvecklingsprogrammet för en Vi-orienterad Kultur dina medarbetare att utveckla den inställning som krävs för att på allvar lyfta samarbete, innovation och produktivitet.

Genom en kombination av föreläsning, videocase, reflektion, gruppdiskussioner och tillämpning på den egna vardagen får deltagarna lära sig hur de själva kan ansvar för sin del i det mellanmänskliga samspelet och för sitt bidrag till gemensamma resultat och därigenom bli bättre på att samarbeta och lösa konflikter. Vi-orienterad Kultur hjälper dig att utveckla en kultur där människor trivs och samarbetar med fokus på gemensamma resultat.

  • Tio utbildningsavsnitt där introduktioner och genomgångar varvas med verkliga videoexempel
  • Fördjupande diskussioner med en certifierade handledare
  • Utbildning i ett antal konkreta verktyg för tillämpning i deltagarnas egen löpande vardag
  • Ett 8-veckors videobaserat onlineprogram för tillämpning

Vi-orienterad Kultur kan genomföras både fysiskt och digitalt. Programmet kan genomföras samlat under 2 – 3 dagar eller uppdelat på ett antal kortare tillfällen. Upplägget anpassas utifrån behov och förutsättningar i er organisation.

Skapa en sund kultur där dina medarbetare trivs och tar ansvar.

Ta samarbetet till nya nivåer

Lös konflikter som påverkar produktiviteten

Förebygg utmattning med ökat engagemang

Ökad produktivitet

Ökad försäljning

Minskning av misskötsel

Revidera mitt ansvar och mina arbetsuppgifter
Analysera mitt inflytande på andra
Ta ansvar för mig själv
Identifiera utmaningarna jag skapar
Fokus på resultat istället för anklagelser
Ta ansvar för min egen utveckling
Sätta tydliga förväntningar
Säkerställa löpande statusrapportering
Förbättra kommunikationen
Lösa spänningar
Inbjuda till ökad självinsikt
Reparera och återuppbygga relationer

Exempel på resultat som kan uppnås med en Vi-orienterad inställning

Utan att vara medvetna om det, agerar många av oss utifrån en jag-orienterad inställning – med primärt fokus på våra egna mål och aktiviteter. “The Outward Mindset” är en internationell bästsäljare (på engelska) som belyser hur vi genom att skifta fokus till vi:et – till en vi-orienterad inställning – kan uppnå bättre resultat och prestationer, förbättra samarbeten och öka innovationstakten. Läsaren upptäcker hur en vi-orienterad inställning utgör motgift mot den jag-orienterade inställning som hämmar prestationer. Läsaren får också konkret vägledning i att implementera en vi-orienterad inställning i sin egen organisation för att kunna uppnå bästa möjliga resultat.

Fler lösningar från Arbinger

Vi-orienterat Ledarskap

Vi-orienterad Inkludering

Rulla till toppen