Mångfald, jämlikhet och inkludering på arbetsplatsen

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.

Alltför ofta misslyckas arbetsplatsers DEI-program eftersom de fokuserar på beteenden, processer och riktlinjer, istället för att adressera roten till fördomar och bias: inställning. Arbingers utbildning inom mångfald, jämlikhet och inkludering hjälper människor att förstå inställningens betydelse och tar ledare och medarbetare genom en process av självreflektion för att upptäcka omedvetna och begränsande fördomar, samtidigt som de rustas med konkreta verktyg som främjar tillhörighet.

Ökad arbets-tillfredställelse

Färre krav på skadestånd

Ökad rörlighet uppåt

Psykologisk trygghet

Enligt en studie av Google är psykologisk trygghet den viktigaste faktorn för effektiva team. Använd Arbingers beprövade ramverk för att skapa psykologisk trygghet och samtal där teammedlemmar verkligen känner sig hörda.

Begränsande fördomar

Förändra begränsande fördomar direkt vid källan, genom att ge dina medarbetare möjlighet att omvärdera hur de ser varandra. Med en förståelse för hur fördomar uppstår och utvecklas kommer team-medlemmar att få upp ögonen för sina egna utvecklingsområden och tillämpa verktyg för att så långt det är möjligt eliminera fördomar i sitt arbete med andra.

Inkludering och tillhörighet

Enligt Harvard Business Review kan hög känsla av tillhörighet på arbetsplatsen kopplas till 56% bättre prestationer, 50% lägre risk för personalomsättning och 75% färre sjukdagar. Med Arbingers utbildning och verktyg för mångfald, jämlikhet och inkludering, stöder vi arbetsplatser genom att skapa en kultur där alla, från högsta ledningen till de nyaste praktikanterna, känner sig välkomna och stöttade.

Ansvarstagande

Istället för att hålla människor ansvariga, bör fokus vara att utveckla ansvarstagande individer. Ge dina medarbetare möjlighet att själva ta ägarskap och ansvar för sina handlingar, resultat och relationer med hjälp av Arbingers metoder och verktyg.

Fler sätt att transformera din organisation med en vi-orienterad inställning

Rulla till toppen