Alla människor verkar längs en skala från helt jag- till helt vi-orienterad. Var vi i huvudsak befinner oss på skalan har en avgörande inverkan på våra prestationer, vårt inflytande och vår personliga effektivitet. På samma sätt påverkar den kollektiva inställningen i en organisation kulturen och resultaten.

Detta inställningstest mäter hur en individ uppfattar både sin egen och organisationens inställning. Förutom att indikera var individen respektive organisationen befinner sig på jag-/vi-orienteringsskalan, ger resultatet också en indikation om starka områden och utvecklingsmöjligheter. Organisationer som genomför detta inställningstest i större skala, kan få en ganska god inblick i medarbetarnas upplevelse och uppfattning om arbetet och kulturen.

När testet är slutfört, får du en analys av resultatet tillsammans med rekommenderade åtgärder för att utveckla inställningen och prestationsnivån på individuell och organisatorisk nivå.

Arbinger Institute har copyright på testet, inklusive frågorna och analyserna.

Rulla till toppen