Om Arbinger

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.

Det har skett en stor förflyttning i många verksamheter, där allt fler inser att en sund kultur där människor trivs blir allt viktigare för att uppnå hållbara resultat. Enligt Great Place to Work, en global aktör inom arbetsplatskultur, presterar företag med en människocentrerad kultur 16,5% bättre än marknaden i genomsnitt. Men att ändra företagskultur är inget man gör över en natt och inte heller något enmansarbete. Det kräver att alla tar sin del av ansvaret. Självklart alla ledare, men även medarbetarna. Arbingers metoder är utvecklade för att hjälpa dig som ledare i detta uppdrag – att handfast öka ditt positiva inflytande för att utveckla en sund, trygg kultur där alla trivs, tar ansvar och presterar.


Experter på ledar- och organisationsutveckling har brottats med frågan varför 70% av alla organisationsförändringar misslyckas (Harvard Business Review). Det beror till stor del på att förändringsinsatser oftast fokuserar på beteenden, snarare än den inställning som driver beteenden. När man använder ett beteendeinriktat angreppssätt vid förändring, försöker ledare att motivera och skapa incitament för medarbetarna att anta nya beteenden med hjälp av exempelvis nya system och processer. Problemet är dock att dessa önskade beteenden ofta är i konflikt med medarbetarnas underliggande inställning, vilket gör det svårt eller omöjligt att uppnå önskade resultat. I motsats till detta hjälper ledare som börjar med att fokusera på inställningen medarbetarna att förstå och åtgärda det som hindrar önskad beteendeförändring. Det leder till att medarbetare på ett hållbart sätt kan anta de nya beteenden som driver önskade resultat.

Vad är en vi-orienterad inställning?

Under de senaste fyrtio åren har Arbingers arbete med tusentals kunder världen över tydligt visat den positiva effekt en vi-orienterad inställning har på både individer och organisationer. Det finns olika sätt att hantera organisatoriska utmaningar. Den strategi som har allra störst effekt på samarbete, kultur, innovationstakt och resultat är dock inställningsförändring. Som pionjärer och ledande i arbetet med inställningsförändring, ger Arbinger dig en unik möjlighet att minska de enorma kostnaderna för organisationen kopplad till medarbetare och ledare som inte når upp till sin fulla potential.

Jørn Frandsen, VD för Lactosan, berättar om effekterna av arbetet med Arbinger.


Arbinger grundas

Arbinger Institute grundas av Dr. C. Terry Warner (ledare av ett forskningsteam) och ett antal kollegor inspirerade att, med utgångspunkt i forskningen kring komplexa mellanmänskliga problem, skapa hållbara lösningar i framförallt organisatoriska- och samhällskontexter. Arbinger levererar samma år sitt banbrytande arbete för att hjälpa sin första kund – en ståldistributör i amerikanska mellanvästern – att vända bolaget, undvika hotande konkurs och tredubbla tillväxten.


Arbingers första bok

Arbingers första bok (Leadership & Self-Deception) blev snabbt en internationell bästsäljare. Den är idag översatt till över 30 språk och har sålts i 2,5 miljoner exemplar. Den finns utgiven på svenska av Ekerlids förlag med titeln ”Ledarskap & Självbedrägeri”.

Arbingers andra bästsäljare

Arbingers andra bok (The Anatomy of Peace) publiceras. Den är översatt till 14 språk och har sålts i över en halv miljon exemplar. The Anatomy of Peace beskriver kraften i Arbingers arbete vid konfliktlösning.

Vi-orienterad inställning

Arbinger ger ut sin tredje bok (The Outward Mindset) som beskriver hur man kan implementera en Vi-orienterad inställning (Outward Mindset) i organisationen utifrån ett antal verkliga, konkreta exempel hämtade från över 40 års arbete med organisationer världen över.

Global spridning

Arbinger finns i 23 länder runt om i världen och lösningarna är översatta till över 30 språk, för att möjliggöra global förändring i multinationella organisationer och arbete med lokala verksamheter i ett stort antal länder.

Digital milstolpe

Arbinger lanserar en portal som möjliggör videodriven, digital utbildning eller blandade lärmiljöer, för att utveckla och rusta ledare och medarbetare att leda, arbeta med och befästa förändring i sina organisationer.

Rulla till toppen