Vårt sätt att arbeta med förändring i organisationer

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.

Grundorsaken till de flesta organisatoriska problem är att människor naturligt fokuserar på sig själva, prioriterar sina egna behov, utmaningar och mål utan att vara medvetna om hur det påverkar andra. Organisationers förmåga att lösa interna problem och uppnå resultat på ett hållbart sätt, är direkt kopplad till i vilken omfattning medarbetarna arbetar med en vi-orienterad inställning, d v s förstår och tar ansvar för hur de genom sitt arbete påverkar andra och fokuserar på verksamhetens gemensamma resultat.

Organisations-
analys

Interaktiva
teamutbildningar

Implementera, befästa och
vidmakthålla

Coachning &
konsultation

Mette Villemoes Ponty (ansvarig för Arbinger i Skandinavien) reflekterar i denna korta video (2 min) kring Arbingers arbete.

Mette Villemoes Ponty ger i denna korta video (ca 2 min) ett enkelt exempel på tillämpning av Arbinger i en verksamhet.

Rulla till toppen