Lös konflikter som påverkar välmåendet och verksamheten

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.

Har du en konflikt som du inte vet hur du ska hantera? Påverkar minskad arbetsglädje och trivsel dig, gruppen eller delar av verksamheten negativt? Behöver du ett utomstående stöd som kan se på situationen med ofärgade ögon och arbeta för en lösning? Vi hjälper grupper och individer att hantera konflikter som blivit fastlåsta eller svårlösta för organisationen, de involverade och ansvariga chefer.

Konflikter är en del av samspelet mellan människor.
I grupper och mellan människor finns oenigheter och åsiktsskillnader. De är i grunden bra och för utvecklingen framåt. Men ibland övergår hälsosamma oenigheter i konflikter eller låsningar som påverkar trivsel, hälsa, samarbete, arbetsinsatser och verksamhetens resultat.

Vårt arbete med konflikthantering är lösningsinriktat med energi och fokus på att uppnå en hållbart förbättrad situation för samtliga involverade parter.

  • utgår vi alltid från den unika situationen, de involverade individerna och övriga som berörs
  • väljer vi angreppssätt utifrån behov och komplexitet i samråd med ledare och HR
  • diskuterar vi sätt att adressera grundorsakerna till uppkomna konflikter för att säkerställa långsiktigt hållbara lösningar

Konfliktreducerande utbildningar

Vi-orienterat Ledarskap

Vi-orienterad Kultur

Vi-orienterad Inkludering

Rulla till toppen