Bra ledarskap börjar med en bra inställning

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.

En ledares inställning driver vad de gör, varför de gör det, och inverkan de har på de människor som de arbetar med. När ledarutveckling inte börjar med en ledares inställning, adresserar den inte hur ledare tolkar problem och hanterar möjligheter i en organisation. Arbinger hjälper på ett unikt sätt ledare att ompröva hur de arbetar med människor och utrustar dem med verktyg för att skifta från en självcentrerad, jag-orienterad inställning till en människocentrerad, resultatfokuserad inställning – en vi-orienterad inställning. Utan undantag är det ledare med en vi-orienterad inställning som får ut det bästa av andra och bygger team med hög nivå av engagemang och produktivitet.

Ökat förtroende för ledare

Minskning av klagomål

Ökad uppskattning

Prestanda och produktivitet

I en Gallup-undersökning uppgav 50% av de medarbetare som slutat på sina jobb att relationen till chefen var anledningen. En ledares inställning påverkar inte bara relationen till medarbetarna; det är en avgörande faktor för prestationer på både individuell och teamnivå. Om du vill åstadkomma förändring i hela din organisation, måste dina ledare ha en vi-orienterad inställning som ger dem kraft att se mänskligheten och potentialen hos såväl kollegor som medarbetare.

Ansvarstagande team

Utveckla en plan för ledarutveckling, som hjälper dina ledare att gå från att hålla människor ansvariga till att utveckla ansvarstagande medarbetare. När vår inställning är vi-orienterad fokuserar vi på vårt inflytande på andra, inte bara på det vi levererar. Ansvarstagande kräver att ledare tar ansvar för att skapa den människocentrerade kultur som är förutsättningen för goda och hållbara resultat.

Kommunikation och samarbete

Ge dina ledare den inställning de behöver för att hitta kreativa och innovativa sätt att vara till större hjälp för andra. En investering i förbättrad kommunikations- och samarbetsförmåga hos dina ledare är avgörande för produktiviteten i deras team och i organisationen som helhet.

Medarbetarkonflikter och relationer

Hjälp dina ledare att framgångsrikt hantera konflikter, genom att utveckla deras förmåga att bryta stuprör och växa medarbetarna att tillsammans uppnå mål. När ledare bättre förstår hur en jag-orienterad inställning driver konflikter, kan de hitta sätt att lösa de konflikter som hämmar deras organisationer.

Fler sätt att transformera din organisation med en vi-orienterad inställning

Rulla till toppen