Utveckla ledare andra vill följa

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.

En ledares inställning styr vad de gör, varför de gör det, och det inflytande de har på de människor de arbetar med. Ledarutveckling som inte börjar med ledarens inställning, adresserar inte ledarens sätt att se på problem och ta sig an möjligheter. Arbinger hjälper ledare att ompröva sitt sätt att arbeta med människor och ger dem verktyg för att gå från en jag-orienterad inställning till en vi-orienterad inställning med fokus på människor och resultat. Resultatet är ledare som lockar fram det bästa i andra och bygger engagerade och produktiva team.

Vi-orienterat Ledarskap rustar ledare med den inställning och de färdigheter som krävs för att leda människo- och resultatfokuserade team och organisationer. Detta utvecklings-partnerskap gör det möjligt för ledare i organisationer att tackla även de riktigt stora utmaningarna genom en kombination av utbildning, tillämpning, workshops och individuell coachning. Exakt upplägg och innehåll formas i dialog utifrån verksamhetens förutsättningar och behov.

  • Ett djupgående inledande utbildningsprogram som lär och hjälper ledare att utveckla och implementera en vi-orienterad inställning på både ett professionellt och personligt plan
  • Ett 8-veckors videobaserat onlineprogram för tillämpning
  • En sekvens av månatliga utvecklingstillfällen där ledarna lär sig konkreta verktyg att tillämpa i interaktionen med kollegor och medarbetare i den löpande vardagen
  • Kvartalsvisa implementeringsworkshops med fokus på utmaningar i verksamheten och framdrift utifrån verksamhetens mål
  • Individuellt stöd och coachning utifrån varje enskild ledares specifika situation och utmaningar

Arbingers ledarutveckling har fokus på inställning, för ökat ansvarstagande och bättre resultat

Utveckla emotionellt medvetna och effektiva ledare

Öka produktiviteten och förbättra resultaten

Minska personalomsättningen och öka engagemanget

Ökat förtroende för ledare

Ökad försäljning

Ökad rörlighet uppåt

Tydliggör roller och ansvarsområden
Skapa tydliga förväntningar
Coacha och utveckla medarbetare
Tydlig återkoppling
Kartlägg medarbetarnas roller avseende inflytande på andra
Säkerställ samsyn och samarbete inom teamet
Förbättra medarbetarrelationer
Öka psykologiska tryggheten
Kartlägg och lös konflikter
Fokusera på fakta och se objektivt
Korrigera prestationsproblem
Hjälp medarbetare att känna sig uppskattade
Formulera mål med fokus på gemensamma resultat
Hantera komplexa problem
Öka acceptansen vid förändring
Frigör kreativitet och innovation

Se vad som blir möjligt när ledare tänker Vi-orienterat

Med över 2,5 miljoner sålda exemplar världen över, erbjuder Arbingers bästsäljande bok “Ledarskap och Självbedrägeri” kraftfulla insikter om hur ledare kan uppnå förändrade resultat genom att eliminera de anklagelser, som alltför ofta infekterar organisationer. Läsarna får förståelse för hur de kan använda sig av och agera utifrån sin egen grundläggande känsla för vad som är rätt och därmed på ett hållbart sätt förbättra relationer.

Fler av Arbingers tjänster

Vi-orienterad Kultur

Vi-orienterad Inkludering

Rulla till toppen