Utveckla en samarbetskultur

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.

Hur kan Arbinger bidra?

Bryt de stuprör som förhindrar effektivt samarbete

Utmattning, bristande sammanhållning inom team och bristande samarbete mellan olika delar av verksamheten är några av utmaningarna som många offentliga verksamheter står inför. Vårt ledarutvecklingsprogram, Vi-orienterat Ledarskap, ger ledare verktyg för att hantera utmaningar som dålig kommunikation, bristande engagemang, oönskad personalomsättning och konflikter. Det ger också verktyg för att förbättra samarbetet inom den egna organisationen och med andra verksamheter. Vi stöttar ledare med våra beprövade inställningsverktyg, i syfte att skapa möjlighet till meningsfull förändring och mätbara resultat.

Förbättra teamets effektivitet, produktivitet och resultat

Offentliga verksamheter verkar i ett brus samtidigt som de är under ständig lupp. De förväntas utföra sina uppgifter både effektivt och transparent. Med träning och stöd av våra utbildningar kan team minska de personligt och verksamhetsmässigt negativa konsekvenserna av konflikter och bristande känsla av samhörighet. De får redskap för att förbättra samarbetet, öka sitt ansvarstagande och bidra till innovation och utveckling i vardagen. Effekten blir ökad effektivitet, bättre resultat och bättre produktivitet överlag.

Skapa en inkluderande kultur som förenar människor

Samhällets medborgare förväntar sig att offentliga verksamheter både omfamnar och återspeglar deras värderingar, perspektiv och åsikter. Ändå kämpar många verksamheter med interna inställningsmässiga problem, som äventyrar deras förmåga att omfamna samhällets värderingar. Arbingers program Vi-orienterad Inkludering är specifikt utformat för att främja mångfald, jämlikhet och inkludering. Det hjälper verksamheter att bygga en kultur som värdesätter mångfald, välkomnar individers unika egenskaper och bidrar till en trygg, accepterande miljö både på arbetsplatsen och i samhället.

Revidera mitt ansvar och mina arbetsuppgifter
Analysera mitt inflytande på andra
Hålla mig själv ansvarig
Identifiera utmaningar jag skapar
Fokus på resultat istället för anklagelser
Ta ansvar för min egen utveckling
Sätta tydliga förväntningar
Säkerställa löpande statusrapportering
Förbättra kommunikationen
Lösa spänningar
Inbjuda till ökad självinsikt
Reparera och återuppbygga relationer
Rulla till toppen