Inställning är nyckeln till att behålla bra medarbetare

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.

Människor utgår ofta naturligt från sig själva först och prioriterar sina egna mål, behov och utmaningar utan att vara medvetna om hur de påverkar andra. Denna jag-orienterade inställning leder till stress, att personer drar sig undan, till utmattning, konflikt och ytterst personalomsättning. Arbingers metoder för att behålla och engagera medarbetare hjälper medarbetare att bli medvetna om sig själva och andra på ett nytt sätt, att ta ansvar både för att hjälpa varandra att lyckas och för sin egen utveckling samt känna större tillfredsställelse och mening i sitt arbete.

Minskad personal-
omsättning

Färre säkerhets-
incidenter

Ökad arbets-
tillfredsställelse

Moral och engagemang

Medarbetare som känner att deras arbete är betydelsefullt är mycket mer benägna att vara innovativa, prestera bättre och att arbeta kvar på längre sikt. Öka denna känsla genom att utveckla dina medarbetares eget ansvarstagande, så att de känner att de har kontroll över sin egen utveckling.

Medarbetarprestationer

Överbelastning och underprestation har samma rotorsak: inställning. Enligt en studie av Forbes är företag med engagerade medarbetare 17% mer produktiva än sina motsvarigheter. Arbinger rustar arbetsgivare med verktyg för att hantera prestationsproblem och se på arbetsplatsutmaningar på ett nytt sätt.

Personalomsättning

Enligt en studie av Pew Research Center uppgav 57% att en upplevd brist på respekt bidragit till deras beslut att byta jobb. Organisationer måste medvetet främja den vi-orienterade inställning som är krävs för att medarbetare ska känna sig uppskattade och lyssnade på. Ge dem tillgång till beprövade ramverk som hjälper er att bygga en solid grund för utveckling inom er organisation. Medarbetare som upplever att deras organisation och ledare satsar på dem kommer att vara mer produktiva, lojala och innovativa.

Negativ företagskultur

Enligt en studie av Hay Group har företag med starka kulturer 4,6 gånger högre omsättningstillväxt. När vi ser våra medarbetare och kollegor som människor, är vi mer lyhörda och empatiska för de frågor som är viktiga för dem. Att möjliggöra en sådan inställningsförändring i ditt team kan bryta stuprörstänkande och skapa samarbeten på helt nya nivåer.

Fler sätt att utveckla en vi-orienterad inställning i din organisation

Rulla till toppen