Förändra kulturen för att få team som presterar på topp

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.

Bättre teamprestationer och ökad innovation är starkt avhängigt medarbetare med stort engagemang. Arbingers upplägg är utformade för att stärka kopplingen mellan individuella och organisatoriska resultat genom en process för teamutveckling som driver ständig förbättring, engagemang och samarbete. När medarbetarna börjar arbeta med en vi-orienterad inställning kommer de att se andra människor tydligare, förändra sätten som de möter svårigheter på och ta ansvar för sitt inflytande på andra – vilket bidrar till en kultur av kontinuerlig utveckling och tillväxt.

Minskad personal-
omsättning

Färre säkerhets-
incidenter

Ökad försäljnings-volym

Individuell effektivitet

Enligt en Gallup-undersökning vet endast 50% av alla medarbetare vad som förväntas av dem på arbetet. För att människor ska vara effektiva i sina arbetsroller, måste organisationer investera i utvärderingsmodeller som bidrar till individuell utveckling och tydliggöra förväntningar. Våra lösningar ger praktiska verktyg och färdigheter som hjälper människor att förverkliga mer av sin potential samt ta ansvar för sina roller och sitt bidrag till både egna och gemensamma resultat.

Samarbete och kommunikation

Bättre samarbete kräver en nivå av självinsikt som bara är möjlig när medarbetare känner reell makt att påverka på jobbet. När du arbetar med Arbinger för att utveckla team, ger du människor möjlighet och ansvar att utveckla sin självinsikt och skapa mer meningsfulla relationer med dem runt omkring sig. Genom det möjliggörs medarbetardriven utveckling av mer produktiva och kreativa sätt att samarbeta på.

Mellanmänskliga konflikter

Interaktioner drivna av en jag-orienterad inställning resulterar alltid i konflikter som kan få stor negativ påverkan på produktivitet, innovation och kostnader. För att människor ska kunna hantera utmaningar och konflikter bättre, måste de ändra inställning på ett sätt som hjälper dem att bättre förstå sina egna motiv och rättfärdiganden. Arbinger hjälper dina medarbetare att se sambandet mellan inställning och konflikt, så att de kan börja betrakta och hantera konflikter som möjligheter till utveckling istället för hinder.

Lågt engagemang

Över femtio miljoner människor lämnade sina jobb förra året bara i USA. Det är ingen större överraskning att personalomsättningen minskar och produktiviteten ökar när medarbetare är tillfreds. Arbingers processer för uppföljning och utveckling av medarbetarprestationer hjälper verksamheter att på ett effektivt sätt hantera och planera karriärutveckling med sina medarbetare. De erbjuder också lösningar som låter medarbetare själva ta ansvar för sin professionella utveckling.

Fler sätt att transformera din organisation med en vi-orienterad inställning

Rulla till toppen