Frigör potential med en inkluderande kultur

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.

Vi förtjänar alla att bli sedda som människor som betyder något. Ändå ser vi ibland bara människor som hinder eller problem. Eller reducerar dem utifrån stereotyper, fördomar och förutfattade meningar. Vår kultur kommer inte att förändras, om vi inte förändrar objektifierande övertygelser och beteenden som begränsar människor i vår organisation. Genom att tillämpa Arbingers principer på mångfald, jämlikhet och inkludering hjälper vi er att skapa en organisationskultur karaktäriserad av engagemang, lojalitet och goda resultat.

Vi har gedigen erfarenhet av att hjälpa verksamheter att lyckas på riktigt i arbetet med mångfald, jämlikhet och inkludering. Vi-orienterad Inkludering hjälper er att adressera den inställning och de beteenden som motverkar den inkluderande kultur som behövs för att er organisation ska utvecklas och blomstra.

Vi-orienterad Inkludering tar deltagarna genom en process av självreflektion för att upptäcka omedvetna fördomar och ger praktiska verktyg som främjar tillhörighet och hjälper deltagarna att förändra sina perspektiv. Programmet hjälper organisationer att på riktigt förbättra medarbetarnas upplevelse av arbetsplatsen, öka mångfalden och skapa en inkluderande arbetsplats som värdesätter mångfald och skapar känsla av tillhörighet.

  • En heldagsutbildning som kombinerar videobaserade, verkliga berättelser med reflektion och tillämpning av verktyg
  • Gruppdiskussioner ledda av en Arbinger-certifierad handledare
  • Ett antal konkreta verktyg för att hjälpa deltagarna att upptäcka omedvetna, begränsande fördomar och främja en kultur av inkludering och tillhörighet
  • Tillgång till videobaserade tillämpningsavsnitt online för fortsatt, praktisk tillämpning individuellt eller i grupp

Skapa en kultur där alla får blomstra

Skapa psykologisk trygghet

Utveckla teamdynamiken

Skapa en kultur av tillhörighet

Ökad psykologisk trygghet

Färre anmälningar pga diskriminering

Ökad uppskattning

Öka individuell medvetenhet
Identifiera och adressera dolda fördomar och bias
Upptäck felaktiga antaganden
Utveckla empati genom förståelse
Skapa en psykologiskt trygg miljö
Berika team och uttryck uppskattning
Vidga möjligheterna till rekrytering och befordran
Dra fördel av olika perspektiv och erfarenheter
Omtolka nedsättningar och begränsningar i funktion
Etablera interna karriärvägar
Standardisera objektiv återkoppling på prestationer
Utvärdera och etablera jämlikhet i hela organisationen

Ett par deltagares reflektioner efter utbildningen Vi-orienterad Inkludering

“The Anatomy of Peace” visar hur man kan hantera den grundläggande konflikt som utgör kärnan i de flesta utmaningar avseende mångfald, jämlikhet och inkludering som vi ser i samhället och på våra arbetsplatser. Läsarna lär sig också hur de själva kan ta sig ur olika personliga, professionella och sociala konflikter.

Fler av Arbingers tjänster

Vi-orienterat Ledarskap

Vi-orienterad Kultur

Rulla till toppen