Utveckla en sund kultur som presterar

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.

Hur kan Arbinger bidra?

Utveckla ledare med den inställning som krävs för att påverka och motivera

Nyckeln till långsiktig tillväxt och framgång är ett ledarskap som möjliggör samarbete – även när organisationen möter utmaningar som nedskärning och omstrukturering. Arbinger fokuserar på att stärka de färdigheter och kompetenser som utvecklar ledares förmåga att bygga och leda högpresterande team.

Förbättra teamets sammanhållning och resultat

Arbete sker inte i ett vakuum – alla interaktioner mellan individer, team och avdelningar i din organisation påverkar resultat, både positivt och negativt. Arbinger ger dig verktygen att förbättra sammanhållningen på arbetsplatsen genom att hjälpa människor att ta ansvar inte bara för sina egna handlingar och resultat, utan också sitt inflytande på andra och verksamhetens gemensamma resultat.

Bryt stuprör och skapa tvärfunktionellt samarbete

Arbinger hjälper teammedlemmar på alla nivåer att ändra inställning och förstå hur de kan öka sitt positiva inflytande på andra. Genom att först fokusera på inställningen, skapas möjlighet till självreflektion och ökad självinsikt. Det inbjuder till mer autentiska samtal, som leder till kärnan i de beteenden du vill förändra och den kultur du vill skapa.

Tydliggör roller och ansvarsområden
Skapa tydliga förväntningar
Coacha och utveckla medarbetare
Kartlägg medarbetarnas roller avseende inflytande på andra
Säkerställ samsyn och samarbete inom teamet
Förbättra medarbetarrelationer
Kartlägg och lös konflikter
Fokusera på fakta och se objektivt
Korrigera prestationsproblem
Formulera mål med fokus på gemensamma resultat
Utvärdera kandidater för befordran
Hantera utmanande situationer
Rulla till toppen