Vi-orienterad Inkludering

Denna utbildning levereras i två delar. I den första delen går deltagarna under en heldag igenom en process av självreflektion för att upptäcka omedvetna fördomar och får praktiska verktyg för att främja jämlikhet och inkludering i sina team och organisationer.
I del två får deltagarna tillgång till verktyg och videobaserade tillämpningsavsnitt online för fortsatt, praktisk tillämpning individuellt eller i grupp.

Denna utbildning passar bäst för personer i organisationer som har implementerat Vi-orienterad Inkludering, mindre team som vill främja en kultur av inkludering och tillhörighet eller personer vill hitta sätt att arbeta med inkludering i sin organisation eller i sin egen vardag.

Hitta nästa öppna utbildningstillfälle

Rulla till toppen