Lös konflikter på arbetsplatsen och frigör produktivitet

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.

Många organisationer antar att arbetsplatskonflikter är ett beteendeproblem och blir besvikna när deras investeringar i förändring inte leder till varaktiga resultat. Andra är osäkra på hur man hanterar konflikter på arbetsplatsen och betraktar det som en oundviklig del av att driva verksamhet. Den goda nyheten är att hållbar konfliktlösning är möjlig när människor går från en jag-orienterad inställning, med fokus på sig själva, till en vi-orienterad inställning, en inställning med fokus på människor och resultat. Genom att fokusera på inställningen, grundorsaken till de flesta konflikter, kan vi lösa konflikter på ett långsiktigt hållbart sätt och samtidigt förbättra samarbete, innovation, arbetsmoral och produktivitet.

Kostnads-besparingar

Minskat antal klagomål

Ökat samarbete

Ledarskap

Hjälp ledare att arbeta tillsammans för att uppnå bättre resultat i hela organisationen, genom att ge dem verktyg att gå från att hålla medarbetare ansvariga till att utveckla ansvarstagande medarbetare. Med en människocentrerad, vi-orienterad inställning kan ledare arbeta effektivare tillsammans och leda team med bättre sammanhållning och produktivitet.

Teamprestationer

Hjälp team att framgångsrikt lösa konflikter genom att rusta dem med de verktyg och färdigheter de behöver för att uppnå sina mål tillsammans. Genom att förstå hur inställningen påverkar beteendena i organisationen, kan du lösa konflikter som förlamar din organisation och skapa möjligheter till samarbete, innovation och tillväxt.

Kommunikation och samarbete mellan medarbetare

Arbeta med de avhumaniserande övertygelser och beteenden som orsakar konflikter och hindrar dina medarbetare från att arbeta tillsammans. Genom att tillämpa Arbingers principer för mångfald, jämlikhet och inkludering kan du skapa en organisationskultur av oöverträffat engagemang, samarbete, hållbarhet och resultat.

Fler sätt att transformera din organisation med en vi-orienterad inställning

Rulla till toppen