Inställningstest

Inställningstest

INDIVIDUELLT INSTÄLLNINGSTEST

Det individuella inställningstestet bedömer din inställning på skalan helt jag- till helt vi-orienterad. Det innehåller 10 påståenden. Ange i vilken omfattning påståendet stämmer för dig (0 = sällan, 10 = alltid).

1. Jag har en tydlig förståelse av min ledares uppdrag och mål.
sällan
alltid
2. Jag känner till mina närmaste kollegors tre viktigaste mål och arbetsuppgifter.
sällan
alltid
3. Jag tänker alltid på hur mitt dagliga arbete bidrar till verksamhetens övergripande mål.
sällan
alltid
4. Jag stämmer regelbundet av med mina kollegor för att säkerställa att det jag gör är till hjälp för dem i deras arbete.
sällan
alltid
5. Innan viktiga beslut eller åtgärder, söker jag aktivt tankar och synpunkter från de personer som berörs.
sällan
alltid
6. Mina kollegor skulle säga att jag är generös med att dela information och resurser med dem.
sällan
alltid
7. Jag informerar regelbundet min chef om var jag brustit eller gjort fel och mina planer för förbättring.
sällan
alltid
8. Jag oroar mig för vad människor på min arbetsplats tycker om mig.
sällan
alltid
9. Jag upplever att jag får den uppskattning och det erkännande som jag förtjänar.
sällan
alltid
10. När andra inte håller med mig, överväger jag noga deras tankar och förslag.
sällan
alltid

ORGANISATIONENS INSTÄLLNING

Det organisatoriska inställningstestet bedömer din organisations inställning på skalan helt jag- till helt vi-orienterad. Det innehåller 10 påståenden. Ange utifrån dina observationer i vilken omfattning påståendet stämmer för din organisation (0 = sällan, 10 = alltid).

11. I min organisation känner alla att de får fullt erkännande för sina idéer och bidrag.
sällan
alltid
12. I min organisation stämmer team och avdelningar regelbundet av med varandra, för att säkerställa att det de gör även hjälper andra att uppnå resultat.
sällan
alltid
13. I min organisation har alla en god förståelse av varandras uppdrag och mål.
sällan
alltid
14. Medarbetarna i min organisation lägger mycket tid och energi på att hantera saker som inte fungerar.
sällan
alltid
15. Medarbetarna i min organisation känner att de har kompetens och befogenhet att fatta beslut.
sällan
alltid
16. Hjälpsamma samtal om prestation förs regelbundet i min organisation.
sällan
alltid
17. Medarbetarna i min organisation tar regelbundet initiativ för att samtala om var de brustit eller gjort fel och om deras planer för förbättring.
sällan
alltid
18. I min organisation känner sig medarbetarna trygga i att ge konstruktiv kritik och att öppet uttrycka sina åsikter.
sällan
alltid
19. I min organisation upplever medarbetarna att ledningen förstår och försöker hjälpa dem med deras utmaningar.
sällan
alltid
20. I min organisation upplever medarbetarna att möten alltför ofta är mer belastande än givande.
sällan
alltid

Följande information krävs för att slutföra testet. Resultatet skickas till den e-postadress som du anger nedan.

Förnamn:
Efternamn:
Organisation:
Titel:
E-post:Rulla till toppen